Corona: veel gestelde vragen

Vraag & Antwoord

Antwoorden zijn gebaseerd op het landelijke Basisprotocol Danssector (update 4 juli), wat gebruik maakt van de meest recente richtlijnen van het RIVM. Voor wat betreft de vragen over de locaties, maken we gebruik van het richtlijnen van de locaties zelf, die vallen onder de Gemeente Utrecht.  

Vraag 1:
Mag ik alleen dansen met iemand uit mijn eigen huishouden?
Antwoord: Nee, je kunt ook een (vast) danspaar vormen met iemand die niet behoort tot je eigen huishouden. 

Vraag 2:
Mag ik behalve met mijn (vaste) danspartner (wel/niet uit eigen huishouding) óók nog met iemand anders een danspaar vormen?
Antwoord: Vanuit het Basisprotocol dans wordt geadviseerd wordt om zoveel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling (dat kan ook in een 2-tal zijn) te dansen. Het is geen harde eis om 1 (vaste) danspartner te hebben. Er wordt gesproken over vaste danspartner(S). We (Anna Rosa) raden aan om het aantal danspartners te beperken, gelet op het antwoord op onderstaande vraag. Ook hierin speelt weer je eigen verantwoordelijkheid en afstemming hierover met je danspartner(s).

Vraag 3:
Wordt er gewisseld van danspartner in een workshop/les?
Antwoord: Nee, het wisselen van danspartner doen we nog niet.

Vraag 4:
Hoe wordt er omgegaan met de 1,5 meter richtlijn?
Antwoord: Tijdelijk loslaten van de 1,5 meter maatregel geldt voor: dansers die een danspaar vormen en voor docenten – cursisten in het belang van de les. We respecteren ieders keuze hierin. Geef bij je docent aan in hoeverre je wel/niet aangeraakt wilt worden. Docent en cursist kunnen vanwege een educatief doel kort samen dansen. (Aangehouden wordt max. 15 min. vanwege antwoord vraag 7). We streven naar 1,5 meter tussen de dansparen. Daarom is het maximaal aantal paren dat aan een workshop/les kan deelnemen verlaagd.

Vraag 5:
Welke hygiëne regels en gedragsregels zijn er bij Anna Rosa in de les?
Antwoord: We volgen de geldende RIVM richtlijnen. We vragen je vóór en na de les je handen te wassen met zeep, lees meer. We schudden geen handen. 

Vraag 6:,
Hoe wordt er voorkomen dat mensen met klachten in de les staan? 
Antwoord: Vóór je aanmelding van de workshop/les, en vóór aanvang van de workshop/les dien je de gezondheidscheck (triage) te doen. Als je niet alle vragen met “nee” hebt kunnen beantwoorden doe je niet mee met de les. Overkoepelend geldt: bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Lees meer.Gelieve zorgvuldig om te gaan met deze voorwaarden. Voor de keuze om wel/niet naar de les te komen, draag je zelf je verantwoordelijkheid.

Vraag 7:
Wat gebeurt er als ik of mijn danspartner(s) klachten blijk te hebben (ná de les).
Antwoord: Blijk je in de dag(en) ná het volgen van de les Covid-19 gerelateerde klachten te hebben, laat je je testen. Heb je vastgesteld Covid-19, dan meldt je dit bij ons. Wij (als school) zijn namelijk bij meer dan 1 melding verplicht dit bij de GGD te melden. Daarnaast meld je het zélf bij je danspartner(s). Citaat Basisprotocol: “Een ieder die minimaal 15 minuten gedanst heeft binnen de 1,5 meter afstand van iemand met een vastgestelde Covid-19 infectie dient indien dit contact minder dan 14 dagen geleden was, 14 dagen in quarantaine te gaan.”

Vraag 8:
Zijn er nog veranderingen op de leslocaties?
Antwoord: In Sterrenzicht is de uitgang via de danszaal boven. Er is 1 toilet/wasgelegenheid boven open. Beneden is er ook nog een toilet/wasgelegenheid, die je kunt gebruiken bij binnenkomst. In Podium Oost wordt dezelfde in- en uitgang gebruikt als voorheen. Je kunt je handen wassen in het keukentje. We verzoeken je om zélf een waterflesje mee te nemen.

Vraag 9:
Hoe zit het met de ventilatie?
Antwoord: We ventileren de ruimte waar we lesgeven 15 min. met verse lucht vóór de les en ná de les. Er is 15 min. tussen de beide lessen ingeroosterd, zodat we niet op de tocht hoeven te staan. De 15 min. tussen de lessen is ook gedaan om een ontspannen overgang te maken van de ene naar de andere les. Er is dan wat meer tijd om in- en uit te dansen, in- en uit te lopen en elkaar te ontmoeten.

Vraag 10:
Hoe kijken jullie aan tegen het dragen van een mondkapje tijdens de les?
Antwoord: “Algemeen uitgangspunt: persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. Door goede triage en het nemen van de verder beschreven maatregelen is geen extra persoonlijke bescherming nodig”, aldus het citaat Basisprotocol. Wij sluiten ons aan bij dit uitgangspunt. Mocht je je niet veilig voelen zonder een mondkapje, dan is het wellicht te vroeg voor jou om te komen dansen.

Wil je meer weten over de nieuwe richtlijnen, lees dan het Basisprotocol Danssector op de site van Dansondernemers Nederland. Heb je naar aanleiding daarvan nog vragen, of een andere vraag, laat het ons weten.
We willen er alles aan doen om veilig en vertrouwd weer met elkaar op de vloer te staan.

Argentijnse Tango Anna Rosa