Annuleringsregels

In het algemeen geldt dat het bij annulering altijd verstandig is contact met ons op te nemen. Direct overleg leidt bijna altijd naar een oplossing en voorkomt misverstanden.

In geval van overmacht, zoals bijv. bij een cursusstop bij opgelegde corona-maatregelen, heb je sowieso recht op restitutie van het resterende bedrag.

Als basis hanteren wij verder de volgende regels:

Voor CURSUSSEN geldt:
Inschrijven betekent dat je je verplicht voor het gehele cursusbedrag.
Er is geen restitutie, ook niet bij ziekte. Wel bieden we je in dergelijke gevallen de mogelijkheid je cursus/workshop/práctica/dans-event door iemand anders over te laten nemen.
Maak je van die mogelijkheid geen gebruik, dan zetten we het betreffende geldbedrag gedurende maximaal één jaar vast als een Tegoed. (Dat één jaar betreft dan de periode van de 2 lesseizoenen volgend op het seizoen waarin de annulering plaatsvindt.)
In het Inlogscherm van onze website zie je, nadat je ingelogd bent, dat bedrag dan staan onder de keuze ‘Tegoed”. Schrijf je dan een volgende keer weer in, dan kun je dat Tegoed aanwenden als een korting op je nieuwe inschrijving.
Na genoemde 2 lesseizoenen komt het bedrag in onze Rekening Courant te vervallen.

Voor onze TANGO-WEEKENDEN en TANGO-WEKEN is dit per evenement geregeld:

Val Sinestra 2023
Uiteraard hopen wij niet, dat je door omstandigheden van de reis zult moeten afzien. Wij raden aan om in Nederland een annuleringsverzekering af te sluiten. De kosten hiervan zijn gering en het bespaart veel moeilijkheden en teleurstelling.
Echter, wanneer annulering toch noodzakelijk blijkt te zijn, willen wij wijzen op de volgende annuleringsvoorwaarden:
– Bij annulering tot 28 febr. worden geen kosten in rekening gebracht.
– Bij annulering tussen 28 februari en 1 april, ben je 50% van het gehele bedrag schuldig.
– Bij annulering in de maand april, dient het gehele bedrag betaald te worden.

Bij drastische wijzigingen (bijv. het wijzigen van locatie, van data, of bij het niet doorgaan van een activiteit in geval van te weinig aanmeldingen) vervalt het bindend-zijn van je inschrijving en vindt restitutie plaats.

Alles, zoals beschreven in deze webpagina, is onder voorbehoud van wijzigingen.