Annuleringsregels

In het algemeen geldt dat het bij annulering altijd verstandig is contact met ons op te nemen. Direct overleg voorkomt misverstanden.
Als basis hanteren wij de volgende regels:

Voor CURSUSSEN en WORKSHOPS geldt:
Inschrijven betekent dat je je verplicht voor het cursusbedrag.
Er is geen restitutie, ook niet bij ziekte. Wel bieden we je in dergelijke gevallen de mogelijkheid je cursus of workshop door iemand anders over te laten nemen of op een ander moment (bijv. een volgend seizoen) alsnog de cursus of workshop te genieten. We zetten dan het geldbedrag behorend bij de niet-genoten lessen gedurende één jaar vast in onze zogenaamde Rekening Courant. (Dat één jaar betreft dan de periode van de 2 lesseizoenen volgend op het seizoen waarin de annulering plaatsvindt.) Schrijf je dan een van die volgende seizoenen weer in, dan is het vastgelegde bedrag in onze Rekening Courant de korting op je nieuwe inschrijving.
Na genoemde 2 lesseizoenen komt het bedrag in onze Rekening Courant te vervallen.

Voor onze TANGO-WEEKENDEN en TANGO-WEKEN geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering door de deelnemer berekenen we de volgende percentages van de evenementsprijs:
-25% na boeking;
-50% binnen 4 weken;
-75% binnen 2 weken;
-100% binnen 1 week voor aanvang.

voor PRIVÉLESSEN geldt het volgende:
-Bij annulering langer dan 2 weken voorafgaand aan de les, is dit kosteloos.
-Bij minder dan 2 weken van te voren annuleren, wordt alleen de huurprijs (€23,- voor een  les van 1 uur) in rekening gebracht.
-Bij korter dan 24 uur van te voren annuleren, wordt een vergoeding van €20,- en de huurprijs van de ruimte (€23,- voor een  les van 1 uur) in rekening gebracht; totaal €43,-.

Bij drastische wijzigingen (bijv. het wijzigen van locatie, of van data) vervalt het bindend-zijn van je inschrijving.

Alles, zoals beschreven in deze webpagina’s en onze folders, is onder voorbehoud van wijzigingen.