Annuleringsregels

In het algemeen geldt dat het bij annulering altijd verstandig is contact met ons op te nemen. Direct overleg leidt bijna altijd naar een oplossing en voorkomt misverstanden.

In geval van overmacht, zoals bijv. bij een cursusstop bij opgelegde corona-maatregelen, heb je sowieso recht op restitutie van het resterende bedrag.

Als basis hanteren wij verder de volgende regels:

Voor CURSUSSEN/WORKSHOPS/PRÁCTICAS/DANS-EVENTS geldt:
Inschrijven betekent dat je je verplicht voor het cursusbedrag.
Er is geen restitutie, ook niet bij ziekte. Wel bieden we je in dergelijke gevallen de mogelijkheid je cursus/workshop/práctica/dans-event door iemand anders over te laten nemen.
Maak je van die mogelijkheid geen gebruik, dan zetten we het betreffende geldbedrag gedurende maximaal één jaar vast als een Tegoed. (Dat één jaar betreft dan de periode van de 2 lesseizoenen volgend op het seizoen waarin de annulering plaatsvindt.)
In het Inlogscherm van onze website zie je, nadat je ingelogd bent, dat bedrag dan staan onder de keuze ‘Tegoed”. Schrijf je dan een volgende keer weer in, dan kun je dat Tegoed aanwenden als een korting op je nieuwe inschrijving.
Na genoemde 2 lesseizoenen komt het bedrag in onze Rekening Courant te vervallen.

Voor onze TANGO-WEEKENDEN en TANGO-WEKEN geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering door de deelnemer berekenen we de volgende percentages van de evenementsprijs:
-25% na boeking;
-50% binnen 4 weken;
-75% binnen 2 weken;
-100% binnen 1 week voor aanvang.

Bij drastische wijzigingen (bijv. het wijzigen van locatie, van data, of bij het niet doorgaan van een activiteit in geval van te weinig aanmeldingen) vervalt het bindend-zijn van je inschrijving en vindt restitutie plaats.

Alles, zoals beschreven in deze webpagina, is onder voorbehoud van wijzigingen.