Huidige situatie

Door de verlenging van de huidige corona-lockdown zullen er t/m dinsdag 9 februari 2021 geen dansactiviteiten van onze school zijn.

De volgende dansactiviteiten van Anna Rosa zullen worden verzet:
alle reguliere lessen, doordeweeks en op zondagen
privélessen in deze periode; 
de oefenmiddagen op zaterdagen;
Wanneer we onze activiteiten en de lessen weer kunnen hervatten laten we dat weten, zodra dit bekend is.
Onze planning gaat ervan uit om in februari (ná 9-feb) de resterende lessen van najaar 2020 af te ronden (zie de resterende lesdata 2020).Daarna kan dan begin maart het nieuwe voorjaarsseizoen 2021 starten.

Hopelijk kunnen we allemaal in goede gezondheid binnenkort weer de dansvloer op…🙏

Annelies en Egbert